Over kwaliteit

Subito Uitzendbureau, zekerheid voor werkgevers 

Uitzenden is echt mensenwerk. En omdat het om mensen draait, zijn zekerheid en veiligheid belangrijke voorwaarden. Subito Uitzendbureau voelt zich verantwoordelijk voor werkgevers en werknemers.
 
Omdat we die verantwoordelijkheid nemen, zijn we gecertificeerd door verscheidene organisaties. Certificaten die u stuk voor stuk zekerheid bieden over onze manier van werken. Ten opzichte van onder andere de belastingdienst, sociale verplichtingen en veiligheid.
 
 
 

 

NBBU, actief in de uitzendbranche

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een actieve koepelorganisatie op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. Als NBBU-uitzendbureau staat Subito Uitzendbureau garant voor de kwaliteit, flexibiliteit en de betrouwbaarheid van zijn uitzendkrachten. Meer weten? Ga naar www.nbbu.nl

 

 
 
 

SNA geregistreerd

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. Meer weten? www.normeringarbeid.nl.
 

 

 


NEN4400-1 Gecertificeerd

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Download ons certificaat

 


VCU gecertificeerd

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Meer weten? Kijk op www.vca.nl/producten/diensten/vcu
 
G-Rekening Belastingdienst

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die aannemers kunnen gebruiken om loonheffingen (al dan niet met btw) van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. Van een G-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen. Voor het openen van een G-rekening is toestemming nodig van de bank en van de belastingdienst.. Het nut van een G-rekening is dat deze bescherming biedt bij aansprakelijkheidskwesties rond loonheffingen. In principe is een persoon of bedrijf voor wie arbeid wordt verricht, verantwoordelijk voor het betalen van loonheffing. ISO 9000-1

ISO 9001 beschrijft wat er nodig is aan managementtechnieken om te zorgen dat een organisatie kan voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.