Payrolling

Payrolling door Subito; dé oplossing voor flexibele inzet van personeel. 

Wanneer u als ondernemer zonder al te veel risico personeel wil aannemen, zou u goed kunnen overgaan op payrolling. Daarmee komt het personeel feitelijk in dienst van Subito, maar houdt u zelf de zeggenschap over uw personeel. Payrolling werkt heel eenvoudig. U werft en selecteert zelf uw personeel en Subito neemt deze werknemers als het ware over en stelt ze ter beschikking aan u.

Juridisch werkgeverschap

U besteedt zo het juridische werkgeverschap uit aan Subito. Wij zorgen dus voor de aan- en afmeldingen bij alle instanties (UWV), ziekmeldingen, loonbeslag, afdrachten van de werkgeverspremies, opbouwen van vakantierechten, verzorgen van de loonstrook en jaaropgave. 

Flexibiliteit

Voordeel is de grotere flexibiliteit voor u als ondernemer. Klanten kunnen failliet gaan, opdrachten plotseling wegvallen. Bij een noodzakelijke sanering van het personeelsbestand zijn de flexibele werknemers het eerst aan de beurt, pas daarna het vaste personeel voor wie een ontslagvergunning moet worden aangevraagd.

Verlenging proeftijd

De proeftijd ervaart u als te kort om een medewerker op zijn of haar competenties in te schatten. Payrolling kan dus een middel zijn om aan de voorkant (instroom van nieuwe medewerkers) een selectie te maken van de medewerkers die binnen het bedrijf passen.

 

Waarom Payrolling

  • U betaalt alleen de uren die uw medewerker daadwerkelijk bij u heeft gewerkt. U kunt uw medewerker inzetten wanneer u voldoende werk heeft en mocht er onverhoopt minder werk zijn, zorgen wij voor een passende (tijdelijke) werkplek voor uw werknemer. 
     
  • U besteedt de loonadministratie uit; wij verzorgen aangiftes loonbelasting, verstrekken arbeidscontracten, loonstroken en jaaropgaven, melden ziekte en herstel, handelen alle personeelsvragen af en bemiddelen bij eventuele juridische conflicten. U kunt voor uw organisatie dan ook een besparing realiseren op de accountants- en loonadministratiekosten.
     
  • Risico’s die u loopt ten aanzien van uw personeel zijn vanaf dat moment niet langer uw zorg, maar de onze. Te denken valt hierbij aan loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie van zieke medewerkers, (Wet Poortwachter) en arbeidsrechtelijke conflicten. Hierdoor blijft ook uw jaarlijkse ziekte premie voor uw organisatie stabiel, u loopt geen risico dat u het jaar erop volgend een aanzienlijk hogere premie betaald.
     
  • Omdat het overstappen van uw medewerkers slechts een administratieve aangelegenheid is, zullen uw personeelsleden van deze overstap niet veel merken. Het loon blijft minimaal hetzelfde en wij kunnen een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket bieden.

Uiteraard verzorgen wij ook graag de werving en selectie voor uw personeel.
Samengevat. Heeft u hulp nodig bij uitbreiding of flexibilisering van uw personeelsbestand: Subito Dienstverlening staat zoals altijd voor u klaar. 

Bel 0299 476 176 voor meer informatie.

Meer weten?